Generalforsamling 2023

Generalforsamling din-fritid

Den 28 marts 2023 kl. 19.00

 

Dagsorden

1.      valg af dirigent. Klaus Fuglsang

-           Referent. Trine P Jensen

2.      formandens beretning

-          Marianne beretter om årets gang i din-fritid.

 kan ses i vores mappe(godkendt)

3.      godkendelse af revideret regnskab. kan ses i vores mappe (godkendt)

4.      valg af bestyrelsesmedlemmer

-          2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

-          På valg. Annika Søie Klint, modtager genvalg (enstemmig valgt)

-          På valg, Marianne Salomom, modtager genvalg (enstemmig valgt)

-          Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 1 år,

 Signe Bonde valgt ind

Kirsten Møllebjerg Valgt ind

-          Valg af 2 suppleanter der vælges for 1 år,

Kristin Elvekjær, valgt ind

 Christina Kjær Grube valgt ind

5.      valg af revisor og revisorsuppeant

-          Klaus Fuglsang Rasmussen, Ulrik Jensen begge modtager genvalg (Valgt for 2 år)

6.      fastsættelse af medlemskontingent for 2024. fortsætter med 20 kr. årligt

7.      vedtægtsændringer

-          vedtægter er finkæmmet og tilpasset vores aftenskole

-          forslag til rettede vedtægter fremlæggelse og godkendelse, de er udsendt sammen med invitation

-          nye vedtægter underskrives, hvis de godkendes

( alle ændringer er godkendt,, underskrifter lægger i vores mappe)

8.      indkomne forslag fra medlemmer, ingen forslag

9.      evt.

- vores mappe er omdøbt til årets gang

-Annika skal til møde i byfornyelse udvalget ang. Logo

-markedsdag

 

 

Mvh Trine Jensen

Formand din-fritid


Din Fritid
Korinth
5600 Korinth

Mail: [email protected]

CVR: 42302619

Bestyrelsesformand: Marianne Salomon

Medlem af Fora