Om foreningen

Din Fritid - beliggende i Korinth - er en nystartet folkeoplysende aftenskole.

Vores vision er at styrke det lokale fællesskab i Korinth og omegn

At kunne tilbyde folkeoplysende undervisning til voksne i nærområdet, hvor alle uanset økonomisk status har mulighed for at deltage, hvorfor medlemskontingentet er fastsat til 25 kr. pr. kalenderår.

Vi ønsker, at vores forening kan medvirke til at fremme fællesskaber og venskaber. Når man fletter, strikker eller ”nørder” sammen på et kursus, opstår der et rum, hvor fællesskabet kan blomstre. Alle, der har været på kursus sammen, vil senere hilse på hinanden, når de mødes i Brugsen, i biografen eller andre steder. Vores håb er at foreningens aktiviteter vil medvirke til at venskaber udvikles, og at færre vil føle sig ensomme.


Din Fritid
Korinth, Bernstorffsminde, Krarup, Kværndrup. 5600 Fåborg

Telefon: 30261928

Mail: [email protected]

CVR: 42302619

Medlem af Fora