Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Din Fritid Dato: 28. marts 2023 Tid: kl. 19.00 Sted: Heldagsskolen Reventlowsvej 26 Er du ikke allerede medlem af Din Fritid, kan du købe medlemskontingent på din-fritid.dk under kurser / medlemskontingent, det koster 20 kr. for et kalenderår og giver stemmeret til generalforsamlingen. Du kan også købe medlemskab i døren. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2024. 7. Vedtægtsændringer. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne 9. Evt. Kaffe, lagkage og oprydning. Skriv Ja Tak på info@din-fritid.dk hvis du gerne vil have kaffe/te og lagkage.


Din Fritid
Korinth
5600 Korinth

Mail: info@din-fritid.dk

CVR: 42302619

Bestyrelsesformand: Marianne Salomon

Medlem af Fora